Không có dữ liệu
GIỚI THIỆU VỀ VNGROUP TRAVEL
Tác giảThái Vũ

Công ty TNHH Thương Mi Dch V Xut Nhp Khu Và Du Lch VN GROUP – VNGroupTravel là mt trong nhng đơn v L hành uy tín Vit Nam chuyên t chc các tour du lch trong và ngoài nước, tư vn Visa Du lch - Du Hc và Công V, Dch v nghip v xut nhp khu hàng hóa đặc bit v Thy Hi Sn.

LCH S HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIN

VNGroupTravel là mt trong nhng đơn v L hành uy tín hàng đầu ca Vit Nam chuyên t chc các tour du lch độc đáo mi l.

Là mt t chc tp hp các thành viên hơn 15 năm kinh nghim. VNGroupTravel được thành lp vào ngày 27/5/2022

Công ty xây dng cơ chế và b máy qun lý mt cách linh hot để có th đáp ng nhu cu phát trin ca th trường. Luôn cu tiến tiếp thu công ngh tiên tiến nhm đạt hiu qu cao nht nhanh nht đến vi nhu cu Du lch L hành và xut nhp khu. Hin nay, qua nhiu năm xây dng uy tín và thương hiu các cá nhân ca thành viên công ty đã có nhng v trí nht định nh s đánh giá ca khách hàng. Nhưng không dng li tham vng ca chúng tôi cn kết hp ngun lc mnh m hơn để đưa sn phm dch v phát trin xa hơn to nhiu công ăn vic làm và phúc li xã hi. Ly cht lượng thành qu là tiêu chí sng còn ca chúng tôi.

S MNH, MC TIÊU

Là Công ty TNHH, VNGroupTravel luôn th hin tinh thn trách nhim cao trong mi lĩnh vc. Vi mong mun không ch qung bá hình nh ca Đất nước con người Vit Nam đến vi bè bn khp 5 châu. Công ty còn thc hin s mnh đưa du khách Vit Nam tham quan, khám phá hơn 100 quc gia và vùng lãnh th trên khp thế gii.

Vi phương châm hot động “Cht lượng khng định thương hiu”, chúng tôi luôn gi trn uy tín, cht lượng v dch v và t hào khi có nhng khách hàng thân thiết, gn bó và luôn dành

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận